image

FOCUS

Strategieontwikkeling: Wij begeleiden de ontwikkeling of herijking van de strategie. Wij bevorderen een compact en doelgericht proces waarbij van buiten naar binnen gedacht wordt. Wij stimuleren een dialoog op basis van een door de kernspelers binnen en buiten de organisatie ontwikkeld gemeenschappelijk beeld van de uitdagingen in de nabije toekomst. Het resultaat zijn heldere ambities met een stevige verankering in het heden. Geen vage teksten. Ambities die goed operationeel vertaald kunnen worden. Ambities waaraan zowel bestuur als leiding zich echt verbinden (het strategie ontwikkelproces bevordert dit) opdat de rest van de organisatie zich er ook aan kan verbinden.

Strategiescan: Wij helpen bestuur en/of directie tussentijds te bepalen in hoeverre de strategische ambities gerealiseerd zijn. Ligt de organisatie goed op koers? Moeten de ambities aangepast worden?Of zijn er kernoorzaken waardoor ambities achter de horizon verdwijnen? Hoe wordt één en ander bestuurlijk gewogen en wat betekent dit? De methodische scan geeft het antwoord op dit soort vragen.

Verbeteren effectiviteit bestuur: Veel besturen hebben moeite om hun bestuurlijke rol waar te maken. Zij worden te veel in de dagelijkse gang van zaken getrokken. Of ze worden juist te veel op afstand gehouden. Er is het gevoel dat bestuursvergaderingen te operationeel zijn waardoor bestuurlijke en strategische focus in de knel komen. Wij analyseren de mate waarin gestalte wordt gegeven aan de bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid aan de hand van vergader agenda''s, verslagen, gesprekken e.a.. Wij geven adviezen voor een meer effectieve besturing. Desgewenst helpen wij dit te realiseren.