Comenius Consult
image

LEIDERSCHAP

Wij zien leiderschap als een activiteit gericht op het adresseren van die issues die essentieel zijn voor de organisatie en het meenemen van betrokkenen in het oplossen van de issues.. Dit soort leiderschap is niet functiegebonden maar persoonsgebonden. Ook bestuurders zullen regelmatig dit leiderschap moeten tonen.

 

Identificeren

Veel besturen en directies dreigen ten onder te gaan in de waan van de dag. Bestuurders zijn al hun tijd kwijt met de problemen van gisteren en vandaag. Ze komen onvoldoende toe aan reflectie op de uitdagingen van morgen; laat staan aan reflectie op de onderliggende issues die uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van de organisatie, nu en in de toekomst. Met behulp van onder meer socratische technieken helpen wij deze issues te identificeren en onderzoeken wij welk leiderschap nodig is om deze issues aan te vliegen. 

 

Spiegelen

Besturen en directies hebben reflectie nodig. De meeste besturen en directies beseffen dit ook maar komen er te weinig aan toe. Wij kunnen hier drie manieren ondersteunen:

  • Specifiek op bestuurlijke effectiviteit: Conflictoplossing, verbeteren communicatie, verbeteren rolbewustheid, bevorderen collegiaal bestuur, verbeteren bestuursstructuur.

  • Specifiek op een bestuurlijke vraag: Voor besturen en directies die met een specifieke vraag zitten hebben wij een ronde tafel benadering. In een compacte sessie wordt hun vraagstuk gestructureerd geanalyseerd en besproken met deskundigen vanuit verschillende disciplines. De opbrengsten zijn adviezen en oplossingen vanuit verschillende perspectieven en paradigma’’s.

  • Periodiek: Een raadgever van Comenius Consult spiegelt periodiek een bestuur of directie. Hij/zij reflecteert op de issues die worden aangedragen maar speelt indien nodig ook advocaat van de duivel en de klassieke nar. Het uiteindelijk doel is om het bestuur of de directie scherp te krijgen en scherp te houden. 

 

Intervisie

Onze ervaring is dat bestuurders en directeuren behoefte hebben aan een vrije ruimte waar ze in vertrouwen hun vraagstukken kunnen bespreken. Wij bieden zo een ruimte. Wij organiseren intervisie voor bestuurders, zeven dagdelen per jaar per groep (circa acht deelnemers). Er is een methodische aanpak voor het bespreken van incidenten, vraagstukken, thema’’s. De inbrengers verlaten iedere bijeenkomst met een schat aan adviezen en inzichten. 

 

 

Evalueren

Wij evalueren Raden van Toezicht. Dit loopt van het begeleiden van een zelfevaluatie tot een indringende 360 graden scan. ;

 

Motiveren tot vertrek

Meestal in opdracht van een Raad van Toezicht of een Raad van Commissatissen motiveren wij een bestuurder of een bestuur tot vertrek. Discretie, het voorkomen van schade voor de vertrekkende bestuurder en het voorkomen van imago schade voor de opdrachtgever staan hierbij voorop. Wij zetten in op het vermijden van zowel een rechtszaak als een onredelijk hoge afkoopsom. Sleuteltermen zijn ‘sub rosa’ en ‘con amore’. Tot nu toe hebben wij altijd een voor alle partijen minnelijke oplossing gevonden.